/profile/6674191146/contact آیا مایلید ثروتمند شوید؟! - avijah ......... آویژه
آویژه یعنی: خاص و خالص - پاک و پاکیزه
شنبه 1 دی‌ماه سال 1386 ساعت 06:26 ب.ظ

 

 

 

«پول که تو خیابان نریخته‌!!».

«من هرگز کار خوب پیدا نمی‌کنم‌».

«من هیچ وقت پول در نمی‌آورم‌».

«لیاقتش را ندارم‌».

کدام یک از این اعتقادها، باور شماست‌؟ آیا واقعاً فکر می‌کنید که چنین اعتقاداتی برایتان چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد؟

اینها اندیشه‌های محدود و بسیار دست و پا گیر هستند. شاید خانوادة شما دربارة پول چنین اعتقاداتی داشتند. زیرا تا زمانی که اعتقادهای آنها را خودآگاهانه رها نکنیم‌، این باورها با ما می‌مانند. این اعتقادها از هر کجا که آمده باشد و در ذهن شما لانه کرده باشد، اگر می‌خواهید ثروتمند شوید باید هشیاری شما را هر چه سریعتر ترک کند. واقعیت این است که ثروت حقیقی با داشتن احساس نیکو نسبت به خود آغاز می‌شود، همچنین داشتن این احساس که هرگاه‌، هرچه را بخواهید به دست می‌آورید و هرگز مقدار پول و میزان ثروت مسئلة مهمی نیست‌. در حقیقت مسئلة اصلی جایگاه ذهنی شماست‌. ثروت یا فقر، تنها نمایانگر آرمانهایی است که در سر شما می‌گذرد.

اگر این باور را نداشته باشیم که «لیاقت‌» ثروتمند بودن را داریم‌، حتی اگر ثروت در دامن ما بریزد، به طریقی آن را نمی‌پذیریم‌.

از پیش رفتن در مسیر تازة «توانگری‌» وحشت نداشته باشید و احساس نکنید لیاقتش را ندارید. به هرچه بیندیشیم افزایش می‌یابد. پس به قرض‌ها و بدهی‌ها نیندیشید. اگر به فقر و تنگدستی و قرض توجه کنید، تنگدستی و قرض‌تان بیشتر می‌شود، خزانة الهی لبریز و بی‌انتهاست‌. در شبی مهتابی‌، ستاره‌ها را بشمرید. یا مشتی شن به دست بگیرد و اگر توانستید دانه‌های آن را بشمارید. یک دانة هندوانه می‌تواند، یک مزرعة بزرگ هندوانه بدهد. پس برای هر چه دارید شاکر باشید تا افزایش آن را شاهد باشید. همة آنچه را که در زندگی دارید از مادی و معنوی را با محبت واقعی متبرک کنید. اعتقاد ما به تنگدستی و تنگنا تنها چیزی است که ما را محدود می‌کند. آیا پول را تنها به این منظور می‌خواهید که به دیگران کمک کنید؟ در این صورت معتقدید که بی‌ارزش است و هیچ وقت چیزی عایدتان نمی‌شود. مطمئن شوید که اکنون دست رد به سینة ثروت نمی‌زنید.

    اگر به شام دعوت شدید با شادی و لذت بپذیرید. در این فکر نباشید که «وای باید او را هم به شام دعوت کنید.» این احساس را نداشته باشید که با مردم معامله کنید. هدیه بدهید تا در عوض آن هدیة بزرگتری دریافت کنید. در قبال هر هدیه‌ای‌، لبخند بزنید و تشکر کنید. به این طریق اجازه می‌دهید کائنات دریابند که شما آمادگی دریافت خیر و برکت را دارید.

    هشیاری شما از ثروت‌، به پول بستگی ندارد. پول شما به هشیاری‌تان از ثروت وابسته است‌. اگر بتوانید ثروت بیشتری را تصور کنید، ثروت بیشتری به سراغ تان خواهد آمد. لحظه‌ای چشم خود را ببندید و فکر کنید که در کنار اقیانوس زیبایی ایستاده‌اید شما می‌توانید که با یک قاشق چایخوری از این اقیانوس استفاده کنید و یا می‌توانید یک سیستم لوله‌کشی از آنجا به داخل منزل خود بکشید.

پس متوجه شدید که همه چیز به اراده و تصور شما بستگی دارد. ظرف شما میزان هشیاری شماست که همواره می‌تواند بزرگتر شود.دست کم روزی یک بار با آغوش کاملاً گشوده بنشینید و بگویید «آغوش من برای پذیرفتن همة خیر و خوشی و فراوانی کائنات گشوده است‌.»

 پس از مدت کوتاهی اثر این جملة جادویی را در می‌یابید. کائنات تمام آن چیزی را که در هشیاری شماست به شما می‌بخشد. پس به کم قانع نباشید. این جملة تأکیدی را در چند جای خانه در مقابل چشمانتان قرار دهید.

 گذاشتن پس انداز روزانه را به یک عادت تبدیل کنید. از پولی که به دست می‌آورید لذت کافی ببرید.

 فکر کنید در هفتة گذشته و یا در ماه گذشته چقدر از درآمد خود را جهت تفریح خرج کرده‌اید. اگر استفاده نکرده‌اید خود را جریمه کنید. حتی به میزان کم نیز شما باید از پول خود در جهت تفریح استفاده کنید.

 لازم نیست که پول مسئلة جدی زندگی شما باشد. از دور به آن نگاه کنید. پول وسیله‌ای برای مبادله است‌.

 باید در هشیاری خود بپذیرید که برکت از همه جا و هر جا می‌تواند بیاید به شرطی که آغوش شما برای پذیرفتن آن باز باشد.

 

http://www.clickchi.com/index.php?refer=ileya

مترجم سایت

مترجم سایت