/profile/6674191146/contact سیمای ظهور - avijah ......... آویژه
آویژه یعنی: خاص و خالص - پاک و پاکیزه
دوشنبه 17 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 05:13 ب.ظ

سیمای ظهور وایرانیان

 

 

راستش را به ما  نگفتند یا لااقل همه حقیقت را به ما نگفتند .گفتند تو که بیایی خون به پا می کنی ،جوی خون به راه می اندازی وازکشته پشته می سازی وما را ازظهور تو ترساندند.

ما ازهمان کودکی تورا دوست داشتیم ، لحظه لحظه عمرمان به تو عشق می ورزیدیم وبا همه وجودمان بی تاب آمدنت بودیم .

اما .... اما کسی به ما نگفت که چه گلستانی می شود جهان، وقتی که تو بیایی . کسی به ما نگفت که آن ساحل امید که درپس این دریای خون نشسته است ،چگونه ساحلی است ؟ آن بهشت را کسی برای ما ترسیم نکرد.1

 

بی شک ظهور توای منجی بشریت وای محبوب  ازلی بزرگ ترین وزیباترین وشادترین جشن عالم خواهد بود.

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه همچون دیگر انقلاب ها بدون مقدمه وزمینه سازی شکل نمی گیرد . بلکه در آستانه ظهورانقلاب ها ونهضت هایی رخ می دهد و زمینه را برای قیام مصلح جهانی مهیا میکند .

ایرانیان ازدیرباز باشناختی عمیق که ازاعتقادات وفرهنگ ناب محمدی نشئت می گرفت ، بسته به گرایش های خاص اعتقادی ، اجتماعی وفرهنگی  سعی می کردند نسبت به عظمت وجودی وابعاد مختلف شخصیت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه معرفت پیدا کنند و این دیدگاه ازآنجا که ریشه درفطرت وفرهنگ آنان داشت ، آنها را برای تشکیل یک حکومت واحد آماده کرد. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید وبرای اولین باردرعصر انتظار حکومت اسلامی محقق شد وزمینه رابرای تحقق دولت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه هموارساخت .

اکنون نیزمردم ایران با همان خط مشی سعی در ارتقاء این سطح فکر وفرهنگ بین خود وجامعه دارند ، به گونه ای که ایران رابه جایگاهی برسانند که شرط تحقق حکومت واحد جهانی باشد وایران پایگاه آن بزرگوار گردد.

حضرت امام (ره) پیرامون اینکه ایران کشورامام الزمان است ، فرموده اند :

« ... این کشوری که کشور ائمه هدی علیهم السلام وکشور صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه است ، کشوری باشد که تا ظهورموعود ایشان به استقلال خودش ادامه بدهد، قدرت خودش را درخدمت آن بزرگوار قراربدهد که عالم را ان شاء الله به عدل وداد بکشد وازاین جورهایی که برمستضعفان می گذرد ، جلوگیری کند »2

 

 قابل توجه است که بگوییم همه اینها با منابع روایی شیعه وسنی که مبتنی بروجود ایرانیان وزمینه سازی ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه است ، صدق می کند. روایت حاکی ازاین است که انقلاب وحرکت ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه بعد ازفراهم شدن مقدمات وآمادگی های منطقه ای وجهانی ازمکه آغاز می گردد ....

اما درسطح منطقه دوحکومت هوادار حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه درایران ویمن تشکیل خواهد شد ... که یاران ایرانی آن حضرت مدتی قبل ازظهور، حکومت خویش را تاسیس می کنند ودرگیر جنگی طولانی می شوند وسرانجام درآن پیروز می گردند واندک زمانی پیش ازظهور آن بزرگوار دربین ایرانیان دوشخصیت یکی سید خراسانی باعنوان رهبرسیاسی وجوانی دیگر به عنوان رهبرنظامی ظاهر می شوند وایرانیان با رهبری این دوتن نقش مهمی رادرحرکت ظهور آن حضرت ایفا خواهند کرد.

همچنین درروایات آمده که مقدمه ظهور آن بزرگوار ازایران خواهد بود ...

نقطه آغاز ظهور او ازسوی  مشرق است وچون آن هنگام فرارسد ، سفیانی خروج می کند . یعنی آغاز مقدمات وزمینه ظهور آن حضرت به دست طرفداران  سلمان فارسی ، یاران درفش های سیاه فراهم می شود ونهضت آنان به دست مردی ازقم به وجود می آید . ازقم قیام ومردم را به حق دعوت می کند. گروهی که گرد او جمع می شوند دل هایشان چون پاره های آهن محکم واستوار است وآنچنان نستوه اند که از تند بادها وطوفان های کارزار نمی هراسند وازنبرد خسته وافسرده نمی شوند ووحشتی به دل راه نمی دهند وهمواره توکل واتکاء آنها به خداوند است وفرجام نیکو ازآن تقوا پیشگان است .3

آنان پس ازبپاخاستن وبه وجود آوردن انقلابشان ازدشمنان خود (ابرقدرتها) می خواهند که آنها رابه حال خود رها کنند ودرامور آنها دخالت نکنند اما آنان براین امراصرار دارند . حق را می جویند ،به آنان نسپرده نمی شود ، باردیگر خواستار آن می شوند ، چون دیگر بارنیزسپرده نمی گردد، پس سلاح به دوش می گیرند ومبارزه می کنند تا اینکه قیام می کنند ...

وپرچم نهضت رابه دست صاحب شما یعنی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه می سپارند وکشته های آنان شهیدان راه حق هستند 4 ورهبر آنان پرچم اسلام را به حضرت صاحب  الزمان عجل الله تعالی فرجه تحویل می دهند.

درآیه 38 سوره محمد خداوند  می فرماید :

وان  تتولوایستبدل قوما غیرکم ثم لایکونوا امثالکم

اینک شما کسانی هستید که فراخوانده می شوید تا درراه خدا انفاق کنید . برخی ازشما درانفاق بخل می ورزند وکسی که بخل کند به خویش بخل می کند وخداوند بی نیازاست وشما نیازمندید واگر روگردان شوید ، خداوند گروهی راغیر ازشما جایگزینتان می نماید وآنان مثل شما نیستند.

 درتفسیر5 آمده  است : هنگامی که پیامبر صلی الله علیه واله این آیه را قرائت نمود ، اصحاب عرض کردند: « یا رسول الله ، اینها چه کسانی هستند که اگر ما روی گردان شویم ، جایگزین ما می شوند ؟ » پیامبراسلام صلی الله علیه واله با دست مبارک به شانه سلمان فارسی زد وسپس فرمود :« او وطرفداران او ، به خدایی که جانم دردست قدرت اوست اگردین وایمان بستگی به کهکشان ها داشته باشد ،مردانی ازفارس (ایرانیان) به آن دست  می یابند.»

 

 این مطلب دلالت دارد که وعده الهی به زودی در بین اعراب محقق می شود وآنان ازدین روبرمی گردانند وخداوند فارس (ایرانیان) را جایگزین آنها می کند که مانند آنان عرب زبان نیستند .. ودلالت دارد که پیروزی اسلام دراین مرحله ازایران آغازمی شود وبه طرف قدس ادامه می یابد ومقدمه برای ظهورحضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است .

به طور خلاصه حکومت زمینه سازایرانی به دو مرحله تقسیم می شود .

مرحله اول آغاز نهضت آنان به وسیله مردی از قم کسی که حرکتش سرآغاز امرظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است چه اینکه روایات گویای این است که « آغاز نهضت آن حضرت ازناحیه مشرق زمین است .»6

مرحله دوم ظاهر شدن دوشخصیت موردنظر . مطالب  فوق تنها گوشه وبخشی ازبی شمار آیات و روایاتی است که اشاره به ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه ونقش کلیدی ایرانیان به عنوان یاران خاص و مبارز امام زمان عجل الله تعالی فرجه دارد.

 بی شک با نگاهی به روایات ،تعداد یاران آن حضرت اعم ازمرد وزن ، به خود وایرانی بودن خود افتخار می کنیم ودرمی یابیم که بهتراست خود رابرای یارامام زمان عجل الله تعالی فرجه بودن آماده کنیم . به گونه ای باشیم که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه ما را جزویاران صدیق خودش قراردهد.

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 پی نوشت:

 

1- سید مهدی شجاعی

 

2- صحیفه امام ، ج 14 ، صفحه 309

 

3- امام کاظم (علیه السلام) ،بحارالانوار ،ج 60 ، ص 213

 

4- بحارالانوار ، ج 52 ، ص 243

 

5- مجمع البیان ، ج 3 ، ص 208 ، نورالثقلین ، ج 1 ،ص 642

 

6- بحارالانوار ،ج 52 ، ص 252 ، به نقل ازاربعین حافظ ابونعیم.

 

 

 

http://www.clickchi.com/index.php?refer=ileya

مترجم سایت

مترجم سایت