/profile/6674191146/contact یاری به همه دانش آموزان ( 6 راه دگرگون نمودن دبیرستانها) - avijah ......... آویژه
آویژه یعنی: خاص و خالص - پاک و پاکیزه
دوشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:27 ب.ظ

 

6 راه دگرگون نمودن دبیرستانها  

هر دانش آموز یک فرد است. هر کدام از دانش آموزان علاقه ها، هدفها، و توانائی های یگانه ای دارند. بایستی برای هر کدام از آنها فرصت مساوی برای موفقیت در دبیرستان را فراهم نمود.

به همین علت ما طرح 6 راه را ایجاد کرده ایم.

این شش برنامه مبتکرانه جدید در قلب ابتکار جدید ما برای موفقیت دانش آموزان قرار دارند این برنامه ها راه های بیشتری برای انباشتن واحد برای فارغ التحصیل شدن دانش آموزان دبیرستانهای انتاریو فراهم نموده و در عین حال کیفیت آموزش و پرورش دبیرستانی در این استان را ترفیع میدهند.

دانش آموزان میتوانند تجربه دبیرستانی خود را بطوری شکل بدهند که شامل تعلیماتی باشد که به آنها مربوط میشود. این امر تأثیر قابل توجهی روی موفقیت فردی آنها خواهد داشت.

شش راه برای کمک به فارغ التحصیل شدن دانش آموزان

گروه های موفقیت دانش آموزان

این برنامه چیست؟

موضوع رهبری در موفق شدن هر برنامه دبیرستانی جنبه اساسی دارد

. علت وجود گروه های موفقیت دانش آموزان همین است.

و یک ،

« موفقیت دانش آموزان » اکنون هر دبیرستان در انتاریو از گروهی مرکب از مدیر، یک یا چند دبیرمشاور رهنما برخوردار است. اعضاء این گروه با یکدیگر همکاری میکنند تا:

- دانش آموزانی را که با مشکلاتی مواجه میباشند شناسائی نموده و به آنها کمک کنند

- گزینه های بیشتری را برای آموزش فراهم نمایند

- بر پیشرفت دانش آموزان نظارت نمایند

با کارکنان مدرسه، دانش آموزان، اولیاء، و اعضاء محله همکاری « گروه موفقیت دانش آموزان » بعلاوه، هرمی کند تا اطمینان حاصل شود که تعداد بیشتری از دانش آموزان واحد کسب کنند.

واحدهای گسترش یافته کارآموزی

این برنامه چیست؟

آموزش و پرورشهای ارزشمندی از طریق کارآموزی انجام میگیرد

. اکنون دانش آموزان انتاریو میتوانند دو واحد کارآموزی را برای برآوردن الزامات اصلی فارغ التحصیل شدن خود بکار ببرند.

این امر موجب گسترش یافتن موقعیتهای موجود برای آموزش تجربی شده و فرصت شروع به کار کردن وآزمایش کردن گزینه های اشتغالی را برای تعداد بیشتری از دانش آموزان فراهم مینماید

.

سازمان خود را دست اندر کار نمائید!

کارآموزی صرفاً برای دانش آموزان مفید نیست

. کارآموزی برای کسب و کار نیز مفید است.

http://www.clickchi.com/index.php?refer=ileya

مترجم سایت

مترجم سایت