/profile/6674191146/contact جاده انتظار - avijah ......... آویژه
آویژه یعنی: خاص و خالص - پاک و پاکیزه
جمعه 11 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 07:29 ب.ظ

صدای زیبای آبشار نقره ای را با همین گوشهای تیزم می شنوم0

 گویی که قطره قطره اش برایم حکم یک دریا دارند،صدایشان کردم آمدند وبرایم یک جام از آب گوارا آوردند،

گفتم:مگر خودتان تشنه نیستید

گفتند: ما سیرابیم،اما تو هنوز رودخانه دلت کویر است،لیوان را گرفتم،نوشیدم آن را،گوارا بود وبه دلم نشست ودر همان لحظه دیدم صدایی دگر نمی شنوم،هر چه نگاه کردم آن همه قطرات آب را ندیدم، گفتم خدایا چرا اینگونه مرا تنها گذاردند0

 چرا اینگونه سیراب شدم،اما مرا خواب کردند ورفتند،

صدایی شنیدم0

 به سویش دویدم ورسیدم،آریٍ،آری،این همان آبشار است ورفتم یک لیوان را در کنار سنگ ریزه های آبشار دیدم،دویدم،دویدم،آنقدر که دوباره تشنه شدم اما دیدم نوری کنارم ایستاده ،

گفتم :که هستی!

گفت:همان کسی که در انتظارش کنار جاده سرنوشت نشسته ای،

گفتم : من لیاقت ندارم،چرا سراغم آمدی،

گفت:پاک است دلت،اینگونه مگذار آلوده شوند،

گفتم:چگونه،

گفت : مرا طلب کن،صدایم زن،

گفتم: نمی رسد صدایم به گوشت،

گفت: رسیده،اما نه با آن لحنی که باید مرا طلب کنی،

گفتم: عشقم را چه کنم،

گفت:عاشق باش،اما آنگونه که خودت می گویی بر سر جاده انتظار منتظرش باش0 این را گفت واز جلوی چشمان سیاهم محو شد0     

http://www.clickchi.com/index.php?refer=ileya

مترجم سایت

مترجم سایت